Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw tariefsysteem voor klanten met zonnepanelen in Vlaanderen

 

Nieuw tariefsysteem voor klanten met zonnepanelen in Vlaanderen

 

Wat houdt het nieuwe systeem met injectietarief precies in?

Vanaf 1 januari 2021 geldt in Vlaanderen een nieuw systeem met injectietarief voor eigenaars van bepaalde zonnepaneleninstallaties. Als u onder dit systeem valt, zal u een terugleververgoeding krijgen voor de overtollige energie die u terug in het net injecteert.

 

Voor wie geldt dit nieuwe systeem met injectietarief?

Het vernieuwde systeem met injectietarief is enkel van toepassing in Vlaanderen voor eigenaars van volgende installaties die beschikken over een digitale meter en met een productievermogen van max. 10 kVA:

  • Zonnepaneleninstallaties die 15 jaar of ouder zijn vanaf 1 januari 2021
  • Zonnepaneleninstallaties die nieuw geplaatst worden vanaf 1 januari 2021

Voor eigenaars van alle andere installaties, verandert er niets. Zij kunnen evenwel opteren om vrijwillig over te stappen naar dit nieuwe systeem. Deze keuze kan achteraf niet meer worden omgeschakeld.

 

Zal mijn teller nog terugdraaien?

Installaties die onder het nieuwe systeem met injectietarief vallen, zullen niet meer kunnen genieten van het systeem van de terugdraaiende teller. Concreet betekent dit dat u betaalt voor alle energie die u verbruikt en afneemt van het net.

 Alle overtollige energie, de energie die u niet onmiddellijk verbruikt terwijl u produceert, stuurt u terug naar het net. Deze energie wordt vergoed.

 

Moet ik het prosumententarief nog betalen?

In het oude systeem, met terugdraaiende teller, betaalt u een vergoeding voor het gebruik van het net: forfaitair prosumententarief.

Valt u onder het nieuwe systeem met injectietarief (nieuw geplaatste zonnepaneleninstallaties ≤ 10 kVA of zonnepaneleninstallaties ≤ 10 kVA die ouder dan 15 jaar zijn) dan betaalt u geen prosumententarief.

 

Hoeveel bedraagt de vergoeding die ik krijg voor mijn overtollige energie?

Deze vergoeding zal ongeveer  0,04 euro/kWh bedragen (excl. BTW).

 

Wie vergoed mijn overtollige energie?

Total zal uw overtollige elektriciteit, die geïnjecteerd werd op het net, terugkopen tegen een vergoeding. Wenst u deze terugkoop niet, dan wordt de geïnjecteerde elektriciteit beheerd door Fluvius en teruggekocht aan een prijs van 0 euro/kWh. In dat geval moet u ons uitdrukkelijk op de hoogte brengen van deze weigering van terugkoop.

Het is in theorie mogelijk om jouw overtollige energie te laten terugkopen door een andere energieleverancier, maar dit verhindert de mogelijkheid om later terug te keren naar Total voor de vergoeding van de injectie van jouw elektriciteit. Het is dus niet aan te raden de afname en injectie van elektriciteit op te splitsen tussen verschillende leveranciers.

 

Hoe wordt deze vergoeding berekend?

Voor professionelen heeft Total de wettelijke verplichting om de afname en de injectie apart te factureren. Helaas mogen we u dus niet 1 factuur sturen met het saldo.

Uw afname van elektriciteit zal gefactureerd worden op de gebruikelijke manier, hier verandert niets. Echter, voor de injectie van elektriciteit dient u als klant een factuur te sturen naar Total. Om u hierbij te ondersteunen bieden we een systeem van SelfBilling aan.

 

Hoe werkt het SelfBilling-systeem?

In het SelfBilling-systeem kan u uw factuur bekijken en valideren. Deze factuur wordt dan door ons aan u uitbetaald, want de geïnjecteerde elektriciteit wordt immers gekocht door Total.

U heeft toegang tot SelfBilling via het Total klantenportaal

Zodra Fluvius aan ons laat weten hoeveel energie door u geïnjecteerd werd in het net, zal een voorstel tot SelfBill worden aangemaakt in myTotal. U kan dit voorstel, bekijken en accepteren in het klantenportaal. Na uw validatie zal deze factuur door ons aan u worden uitbetaald.

 

Hoe zit het met BTW?

Volgens het ministerie van Financiën moet BTW worden betaald op de geïnjecteerde elektriciteit die word verkocht door de klant aan Total. In sommige gevallen zijn professionelen wel vrijgesteld van BTW. Zij moeten Total hiervan dan op de hoogte brengen via een verklaring op eer. Wanneer Total detecteert dat de klant in aanmerking komt voor nieuwe systeem van injectie, zullen we contact opnemen om te vragen de verklaring op eer in te vullen. Indien geen verklaring ontvangen, wordt BTW by default toegevoegd op de SelfBill factuur.

 

Wordt mijn voorschotfactuur aangepast?

Zodra Fluvius ons informeert dat u zal overschakelen op het nieuwe systeem, passen we uw voorschotsfactuur aan. Vanaf dat moment zal uw voorschotfactuur enkel nog het stuk ‘afname’ bevatten en niet het stuk ‘injectie’. De injectie zal immers apart worden gefactureerd via SelfBill (zie supra).

 

Is dit nieuwe systeem voordeliger voor mij?

Of het nieuwe systeem al dan niet voordeliger is, hangt af van uw gebruik. Indien u de elektriciteit die u opwekt onmiddellijk verbruikt, kan dit systeem voordeliger zijn.  Via de simulatietool van de VREG krijgt u meer inzicht in uw zelfconsumptie.

De overschakeling naar het nieuwe systeem is bovendien onomkeerbaar bij alle leveranciers.

 

Wat als mijn zonnepaneleninstallatie nog geen 15 jaar oud is?

Voor klanten in deze situatie verandert er voorlopig niets. Het systeem van de terugdraaiende teller blijft geldig tot de leeftijd van 15 jaar bereikt is. Ook het prosumententarief wordt nog steeds aangerekend.

Indien u beschikt over een digitale meter, kan u er uiteraard voor kiezen om over te stappen naar het nieuwe tariefsysteem. In dat geval stapt u af van het principe van de terugdraaiende teller. Deze keuze is onomkeerbaar. Wilt u deze keuze maken, moet u contact opnemen met Fluvius.

 

Moet ik hiervoor iets speciaals doen bij Total?

Het nieuwe systeem wordt automatisch geactiveerd wanneer uw zonnepaneleninstallatie 15 jaar oud is. U moet hiervoor dus geen actie ondernemen.

Voor de facturatie via SelfBilling moet u wel een account aanmaken op myTotal, zodat je de facturen voor geïnjecteerde elektriciteit kan opsturen naar Total. Indien u dit niet doet, dan zal Total de factuur niet spontaan uitbetalen, want het betreft hier een factuur die door u moet worden gevalideerd.

 

 

Nog steeds hulp nodig?