Overslaan en naar de inhoud gaan

In welke mate kan ik BTW van de prijs van mijn investering in zonnepanelen aftrekken?

In welke mate kan ik BTW van de prijs van mijn investering in zonnepanelen aftrekken?


Of u nu een natuurlijke persoon of een bedrijf bent, de regels voor btw-aftrek zijn identiek.

Voor btw-doeleinden zijn zonnepanelen investeringsgoederen.
U kan de btw op deze investeringsgoederen alleen aftrekken voor zover u deze toewijst aan btw-plichtige activiteiten waarvoor recht op aftrek bestaat.


De btw is bijgevolg slechts aftrekbaar in verhouding tot:

  • enerzijds, het professionele gebruik van de zonnepanelen en
  • anderzijds, het recht op aftrek dat is toegestaan in het kader van die professionele activiteiten.

Voorbeeld: een onderneming laat zonnepanelen plaatsen op het dak van het gebouw waarin (i) ze een restaurant uitbaat op de benedenverdieping, (ii) de kantoren op de eerste verdieping verhuurt aan een ander bedrijf en (iii) de tweede verdieping verhuurt aan de eigen zaakvoerder.
In dat geval is de btw onderworpen aan een dubbele beperking: de onderneming kan de btw slechts aftrekken in verhouding tot, enerzijds, het professionele gebruik van de zonnepanelen (om makkelijk te kunnen rekenen, gaan we uit van 2/3, dus de benedenverdieping en de eerste verdieping) en, anderzijds, afhankelijk van de professionele activiteiten die recht geven op btw-aftrek.


Het verhuren van kantoren is vrijgesteld van btw en geeft geen recht op aftrek. Daarom kan het bedrijf alleen btw aftrekken in verhouding tot het elektricteitsverbruik van het restaurant (om het makkelijk te maken, gaan we uit van de helft). 

Het kan dus slechts btw aftrekken voor de helft van de twee derde van de totale btw op de aankoop en installatie van de fotovoltaïsche panelen.
Het aftrekbare gedeelte van de btw wordt in één keer in mindering gebracht bij de aankoop van de zonnepanelen en moet worden opgenomen in de periodieke aangifte met betrekking tot de periode van aanschaf of betaling van deze panelen.


Op het moment van de aanschaf van de zonnepanelen kan het bedrijf uiteraard slechts een schatting maken van de hoeveelheid energie die zal dienen voor professioneel gebruik.

Aangezien de zonnepanelen investeringsgoederen zijn voor de belastingplichtige, moet de btw die afgetrokken wordt bij aankoop later gecorrigeerd worden als het gebruik van de zonnepanelen verandert tijdens hun levensduur.

Die periode (ook wel ‘herzieningstermijn’) bedraagt 5 of 15 jaar, afhankelijk van het feit of de zonnepanelen beschouwd worden als roerend of onroerend goed.
Indien u tijdens deze periode van 5 of 15 jaar verandert van beroep, moet de aftrek van btw worden gecorrigeerd voor het resterende deel van de herzieningsperiode.

Nog steeds hulp nodig?