Meer weten over aardgas

EEN BEETJE THEORIE


Aardgas (of methaan) is een fossiele brandstof die getransporteerd wordt via leidingen of met methaantankers, die bij ongeveer -161°C en een normale luchtdruk vloeibaar wordt en die bij een hogere temperatuur een gasvorm aanneemt. Bij verdamping wordt het gas opgewarmd tot omgevingstemperatuur, wordt een geurcomponent toegevoegd en wordt het gas opnieuw in het transportnet gepompt. De gemiddelde druk bedraagt 45 tot 80 bar in de transportnetten. Voor de distributienetten zakt de druk naar 20 bar en vervolgens naar 20 millibar of 300 millibar.

België produceert zelf geen aardgas en moet het dus importeren uit producerende landen.

TRANSPORTNET: FLUXYS

Fluxys Belgium als beheerder van het transportnet voor aardgas, is verantwoordelijk voor het transport van de aardgasterminals naar de distributienetbeheerders en de grote industriële verbruikers (industriële bedrijven en elektriciteitscentrales die aangesloten zijn op het net van Fluxys Belgium).

DISTRIBUTIENETTEN

De distributienetbeheerders ontwikkelen, beheren en onderhouden voor een welbepaald grondgebied het distributienet voor aardgas (en elektriciteit).

LEVERANCIERS

  • De distributienetbeheerders staan in voor de fysieke verdeling van aardgas bij de aardgasverbruikers maar niet voor de commerciële levering.
  • Vroeger konden de verbruikers zelf niet kiezen bij welke leverancier ze hun aardgas kochten en moesten zij zich richten tot de gewestelijke intercommunale. De liberalisering van de markt garandeert vandaag de nodige concurrentie. Vooraleer leveranciers elektriciteit en aardgas kunnen leveren, moeten ze een leveringsvergunning krijgen. Dat betekent dat ze moeten aantonen dat ze over voldoende financiële en technische middelen beschikken om handel te drijven in elektriciteit en aardgas.
  • De leveranciers kopen de energie bij de producent en verkopen ze aan de klanten waarbij ze de marktregels van de federale en gewestelijke overheden naleven.

2 SOORTEN AARDGAS IN BELGIË

  • Het hoogcalorisch aardgasnet (H-net). Het hoogcalorisch aardgas H dat in België verbruikt wordt, komt van de LNG-producerende landen en van gasbellen in de Noordzee en Rusland. Het H-net voorziet Oost- en West-Vlaanderen, het grootste deel van Henegouwen, Namen, Luik en een groot deel van Limburg van aardgas.
  • ​Het laagcalorisch aardgasnet (L-net). Het laagcalorisch aardgas L dat in België verbruikt wordt, ook wel 'Slochterengas' genoemd, komt van het Nederlandse aardgasveld van Slochteren in Groningen. Het L-net bevoorraadt een deel van Antwerpen en Brabant maar ook van Limburg en Henegouwen.