Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw tariefsysteem voor klanten met zonnepanelen in Vlaanderen

 

Nieuw tariefsysteem voor klanten met zonnepanelen in Vlaanderen

/!\Opgelet, sinds 1 maart werd het arrest ter afschaffing van het principe van de terugdraaiende teller gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Alle informatie over de beslissing van het Grondwettelijk Hof vindt u hier./!\

 

Wat houdt het nieuwe systeem met injectietarief precies in?

 

Sinds 1 januari 2021 geldt in Vlaanderen een nieuw systeem met injectietarief voor eigenaars van bepaalde zonnepaneleninstallaties. Als u onder dit systeem valt, zal u een terugleververgoeding, het injectietarief, ontvangen voor de overtollige energie die u terug op het net injecteert.

 

Voor wie geldt dit nieuwe systeem met injectietarief?
 

Het injectietarief is eigenlijk al sinds begin 2021 van toepassing in Vlaanderen op zonnepanelen die ofwel ouder zijn dan 15 jaar, ofwel geplaatst werden na 1 januari 2021.

Dit op voorwaarde dat ze een productievermogen hebben van maximum 10 kva en u over een digitale meter beschikt.

Maar, en dat is waar recent veel ophef rond ontstond, op 14 januari 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof het principe van de terugdraaiende teller in Vlaanderen.  Hierdoor stappen alle Vlaamse eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter vervroegd over op dit nieuwe injectietarief.
 

Wanneer stap ik precies over?

 

Vlaamse prosumenten met een zonnepaneleninstallatie met een digitale teller stappen vanaf 1 maart over op het nieuwe tariefsysteem.

Prosumenten die nog over een klassieke meter beschikken, blijven voorlopig nog op het systeem van de terugdraaiende teller met prosumententarief. Voor hen verandert er niets tot hun klassieke meter wordt vervangen door een digitale meter.

 

Waarom is een digitale meter noodzakelijk in het nieuwe systeem? Wat als ik er nog geen heb? En kan ik dit weigeren?

 

Om over te stappen naar het injectietarief, moet u over een digitale meter beschikken. Dankzij een digitale meter kunnen we exact berekenen hoeveel energie u verbruikt en hoeveel u op het net injecteert. Voor dat geïnjecteerd volume energie, ontvangt u een injectievergoeding. De energie die u verbruikt, moet u gewoon betalen.

Heeft u nog geen digitale meter? Dan blijft u voorlopig nog even op het oude systeem met het principe van de terugdraaiende teller. Om een digitale meter te bekomen, hoeft u zelf niets te ondernemen. Die worden geleidelijk aan geplaatst door netbeheerder Fluvius. Zij zullen u contacteren voor de installatie.

Wilt u liever geen digitale meter? Dan zal u de plaatsing ervan misschien kunnen weigeren. Er wordt namelijk gesproken over een ‘uitstelregeling’. Deze regeling is nog niet definitief maar hierdoor zou u een digitale meter kunnen weigeren tot begin 2025, waardoor u toch nog op het oude systeem blijft.

Maar, dat geldt natuurlijk niet als u uw zonnepanelen installeerde na 1 januari 2021 of als u al 15 jaar een terugdraaiende teller gehad hebt.

 

Moet ik het prosumententarief nog betalen?


In het oude systeem, met terugdraaiende teller, betaalt u een vergoeding voor het gebruik van het net: het prosumententarief. Valt u onder het nieuwe systeem met injectietarief  dan betaalt u geen prosumententarief.

 

Hoeveel bedraagt de vergoeding die ik krijg voor mijn overtollige energie?


De vergoeding die u ontvangt is afhankelijk van uw metertype en de tariefkaart waaraan u momenteel gefactureerd wordt en vindt u terug op uw persoonlijke klantenzone MyTotal.

 

Wie vergoedt mijn overtollige energie?

 

Total Gas & Power zal uw overtollige elektriciteit, die geïnjecteerd werd op het net, terugkopen tegen een vergoeding. Wenst u deze terugkoop niet, dan wordt de geïnjecteerde elektriciteit beheerd door Fluvius maar in dat geval ontvangt u geen vergoeding. In dat geval moet u ons uitdrukkelijk op de hoogte brengen van deze weigering van terugkoop.

Het is in theorie mogelijk om uw overtollige elektriciteit te laten terugkopen door een andere energieleverancier, maar dit verhindert de mogelijkheid om later terug te keren naar Total Gas & Power voor de vergoeding van de injectie van uw elektriciteit. Het is dus niet aan te raden de afname en injectie van elektriciteit op te splitsen tussen verschillende leveranciers.

 

Hoe wordt deze vergoeding berekend?
 

Voor professionelen heeft Total de wettelijke verplichting om de afname en de injectie apart te factureren. Helaas mogen we u dus niet 1 factuur sturen met het saldo.

Uw afname van elektriciteit zal gefactureerd worden op de gebruikelijke manier, hier verandert niets. Echter, voor de injectie van elektriciteit dient u als klant een factuur te sturen naar Total. Om u hierbij te ondersteunen bieden we een systeem van SelfBilling aan.

 

Hoe werkt het SelfBilling-systeem?
 

In het SelfBilling-systeem kan u uw factuur bekijken en valideren. Deze factuur wordt dan door ons aan u uitbetaald, want de geïnjecteerde elektriciteit wordt immers gekocht door Total.

U heeft toegang tot SelfBilling via het Total klantenportaal. (Opgelet, het Self-Billingsysteem is pas toegankelijk vanaf de ontvangst van uw afrekening, die uw periode op basis van het oude systeem afsluit.)

Zodra Fluvius aan ons laat weten hoeveel energie door u geïnjecteerd werd in het net, zal een voorstel tot SelfBill worden aangemaakt in myTotal. U kan dit voorstel, bekijken en accepteren in het klantenportaal. Na uw validatie zal deze factuur door ons aan u worden uitbetaald.

 

Hoe zit het met BTW?
 

Volgens het ministerie van Financiën moet BTW worden betaald op de geïnjecteerde elektriciteit die word verkocht door de klant aan Total. In sommige gevallen zijn professionelen wel vrijgesteld van BTW. Zij moeten Total hiervan dan op de hoogte brengen via een verklaring op eer. Wanneer Total detecteert dat de klant in aanmerking komt voor nieuwe systeem van injectie, zullen we contact opnemen om te vragen de verklaring op eer in te vullen. Indien geen verklaring ontvangen, wordt BTW by default toegevoegd op de SelfBill factuur.

 

Wat met de financiële compensatieregeling?
 

Een dag na de beslissing van het Grondwettelijk Hof, kwam de Vlaamse regering met een positief signaal. Namelijk een compensatiemechanisme voor prosumenten die een financiële impact ondervinden door het verdwijnen van de terugdraaiende teller. Het gaat om een eenmalige financiële compensatie die zal berekend worden in functie van het geïnstalleerd vermogen en op basis van een vaste vergoeding per kW. Bereken hier hoeveel jouw financële compensatie ongeveer zal bedragen.

 

Is dit nieuwe systeem voordeliger voor mij?

 

Hoe meer u uw geproduceerde elektriciteit zelf verbruikt, hoe voordeliger dit systeem voor u is. Een thuisbatterij kan een oplossing zijn om uw zelfconsumptie te verhogen. Lees hier hoe dat in precies in zijn werk gaat. De overschakeling naar het nieuwe systeem is bovendien onomkeerbaar bij alle leveranciers.

 

Is het nog interessant zonnepanelen te installeren?
 

Ja, het blijft interessant om zonnepanelen te installeren. De prijs van zonnepanelen daalde de afgelopen jaren spectaculair. Bovendien wordt in Vlaanderen in 2021 een premie van maximaal €1500 (max. 40% van het totale bedrag) toegekend voor de installatie van uw zonnepanelen. Bovendien kan u tot eind 2024 een premie aanvragen voor uw thuisbatterij met een omvormersvermogen van 10kVA. Tot 31 maart 2021 bedraagt die premie maximaal €3200 en kan deze nooit meer zijn dan 35% van uw investeringskost. Daarna neemt het bedrag af tot slechts €575 in 2024.

Hoe interessant zonnepanelen voor u zijn, hangt natuurlijk ook af van uw verbruik. Zo is het voordelig om de elektriciteit die u opwekt, onmiddellijk te verbruiken.

 

Nog steeds hulp nodig?