Overslaan en naar de inhoud gaan

Welke steunmaatregelen en subsidies bestaan er op federaal en regionaal niveau ?

Welke steunmaatregelen en subsidies bestaan er op federaal en regionaal niveau voor bedrijven/zelfstandigen/vrije beroepen die willen investeren in zonnepanelen?

Naast de fiscale steunmaatregelen waar u in sommige gevallen recht op hebt, bestaan er verschillende steunregelingen, volgens het geïnstalleerde vermogen en het Gewest of zelfs de gemeente waar u woont.

De fiscale steunmaatregelen
Ondernemingen die investeren in een fotovoltaïsche installatie kunnen in bepaalde omstandigheden die uitgaven aftrekken van hun belastbaar netto-inkomen. Voor energiebesparende investeringen zoals zonnepanelen geniet u een belastingaftrek van 20 % van het initiële investeringsbedrag.

Nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen (uitgebaat door een natuurlijke persoon of een vennootschap) en vrije beroepen kunnen aanspraak maken op een investeringsaftrek.

BELANGRIJK (investeringen in de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2019) Met de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting besliste de federale overheid om het basispercentage voor investeringsaftrek tijdelijk te verhogen naar 20% ongeacht het type investering en op voorwaarde dat de investering gebeurde na 1 januari 2018. Deze bepaling blijft van toepassing op alle investeringen tot 31 december 2019 en vereist dus geen fiscaal attest voor energiebesparende investeringen in bedrijven. Vanaf 1 januari 2020 zal het basispercentage opnieuw dalen naar 13,5% voor de aftrek van energiebesparende investeringen. Wetgeving: Wet van 25 decembe 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (Belgisch Staatsblad van 29 december 2017, artikels 12 en 43)
 

Gewestelijke steun in Brussel

 • Groenestroomcertificaten (GSC’s) : groenestroomcertificaten vormen de belangrijkste steunmaatregel. Nieuwe, correct gecertificeerde installaties hebben recht op een GSC voor een periode van 10 jaar vanaf de certificeringsdatum. De GSC’s kunnen worden verkocht aan de elektriciteitsleveranciers, die elk jaar een bepaald aantal groenestroomcertificaten moeten inleveren bij Brugel, de Brusselse regulator. Het aantal groenestroomcertificaten per MWh wordt elk jaar opnieuw berekend door Brugel. Voor fotovoltaïsche installaties bedraagt de beoogde terugverdientijd 7 jaar.
  Het aantal groenestroomcertificaten per MWh wordt elk jaar opnieuw berekend.
  Dit is de huidige regel:
  • 3 GSC’s per opgewekte MWh voor instalaties van 5 kWc of minder, en
  • 2,4 GSC’s per opgewekte MWh voor installaties van meer dan 5 kWc of als de installatie geïntegreerd is in een fabrieksomgeving met bouwelementen. Lampiris koopt momenteel Brusselse groenestroomcertificaten aan een interessante prijs. Meer informatie? Bel 0800/17.480.

   Compensatiemechanisme: installaties van minder dan 10 kVa krijgen een compensatie voor hun productie. Het net absorbeert het productieoverschot en geeft dat terug op het moment van verbruik.

   De teller draait dus terug en u betaalt alleen het verschil tussen de energie die uw zonnepanelen opwekken en de energie die u verbruikt. Wanneer productie en verbruik plaatsvinden, heeft daarbij geen belang. Het net doet op die manier dienst als ‘batterij’.

   Brugel heeft echter aangekondigd dat dit compensatieprincipe stopgezet wordt vanaf 2020. De 'prosument’ (producent-consument) kan dan zijn elektriciteit doorverkopen aan een energieleverancier aan de prijs van de elektriciteitsmarkt, dus exclusief belastingen en nettarieven (vervoers- en distributiekosten). Die prijs hangt af van verschillende factoren zoals de marktevolutie, het aanbod en de vraag.

   Als de installatie een vermogen van meer dan 10 kVA heeft of als de prosument al een btw-nummer heeft, dient hij een factuur op te stellen voor het doorverkopen van de elektriciteit. In dat geval zijn alle geldende btw-verplichtingen van toepassing. Meer informatie vindt u op: www.brugel.brussels

In Vlaanderen

 • Productie van hernieuwbare energie: sinds 1 januari 2018 vereist de regelgeving inzake de energieprestatie van gebouwen (EPB) in het geval van nieuwbouw of ingrijpende renovatie dat residentiële gebouwen, scholen, kantoren en openbare gebouwen minimaal 15 kWh/m² hernieuwbare energie produceren.
 • Groenestroomcertificaten: installaties van meer dan 10 kW ontvangen nog steeds groenestroomcertificaten.
 • Andere steunmaatregelen: er worden ook steunmaatregelen toegekend door andere instanties.

Bepaalde steden kennen bijvoorbeeld een premie toe voor de installatie van zonnepanelen. Een overzicht van alle voordelen en specifieke vereisten vindt u op www.energiesparen.be (‘Zoek uw subsidie’). Meer informatie vindt u op: www.vreg.be/nl

In Wallonië

 • Groenestroomcertificaten: installaties van meer dan 10 kVa ontvangen groenestroomcertificaten van de Cwape.
 • Compensatiemechanisme: installaties van minder dan 10 kVa krijgen een compensatie voor hun productie (zoals in Brussel).
  ​​​​​​​De teller draait terug en de producent betaalt alleen zijn nettoverbruik, na aftrek van zijn productie. Meer informatie vindt u op: www.cwape.be

 

Nog steeds hulp nodig?